والی

 

 

زندگینامه محترم انجینیر محمد سمیع والی ولایت نیمروز:

انجینیرمحمد سمیع ولد محمد قاسم در 24/4/1337 خورشیدی در یک خانواده روشنفکر در ولسوالی چهار آسیاب شهر کابل چشم به جهان گشود، وی تعلیمات ابتدایی وثانوی را درلیسه عالی حبیبیه کابل به اتمام رسانیده است، ایشان مدرک لیسانس  خویش را در رشته  انجینیری برق از سال  1355 الی 1359 پوهنځی انجینیری، پوهنتون کابل دریافت نموده است، وی همچنین به لسانهای دری، پشتو و انگلیسی مسلط میباشد.

کارکردها در ارگان های  مهم دولتی

از جوزا 1394 الی اکنون:  بحیث والی ولایت نیمروز ایفای وظیفه مینماید.

از سال 1389 الی اخیر ثور 1394: معین مالی وادار ی در  وزارت انرژی وآب.

1387 الی 1389: معین پلان و پالیسی در وزارت ترانسپورت و هوانوردی.

1385 الی 1387 :  معین مالی وپلانگذاری دروزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

1383 الی 1385: سرمشاور دروزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان (به اساس فرمان ریس جمهور در بست مافوق رتبه).

1382 الی  1383: مشاور در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان.

1380 الی 1382: معاون برنامه ها ومشاورتخنکی در دفتر فرعی کمیسیون عالی مهاجرین سازمان ملل متحد ( یو این ایچ سی آر) : پشاور – پاکستان.

1372 الی 1375:رئیس دستگاه ساختمانی بنایی و عضو کمیته بازسازی پوهنتون کابل (در بست اول).

1370 الی 1372: معاون فنی دستگاه ساختمانی بنایی (در بست دوم).

1369 الی 1370: آمر  برق دستگاه ساختمانی بنایی (در بست سوم).

1366 الی 1369: معاون ریاست تولید مواد ساختمانی در وزارت فواید عامه (در بست دوم).

1363 الی 1366: آمر پلانگذاری درریاست تولید مواد ساختمانی وزارت فواید عامه ( در بست سوم)..

1362 الی 1363: رئیس فابریکه خشت بگرامی (هوختیف) ( در بست دوم).

1361 الی 1362: آمر ورکشاپ های وزارت ترانسپورت و هوانوردی ( بست سوم).

سیمینارها و ورکشاپ ها

به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان  در سیمسنارها و ورکشاپها ذیل اشتراک ورزیده:

که شامل سفر به کشورهای بلجیم ،سویزرلند،جرمنی،پولند ، مالیزیا ، پاکستان ، تاجیکستان ، روسیه ، چین ، جاپان ، فرانسه ، ویانا ، دنمارک، ترکیه ، ناروی و هالند میباشد.