خاشرود

ولسوالى خاشرود  در ١١٠ کيلومترى شمال شهر زرنج در سرحد با ولايات هلمند و فراه موقعيت در مسير شاهراه زرنج – دلارام موقعيت  دارد. باشندگان اين ولسوالى مصرو ف زراعت و مالدارى ميباشند.