دلارام

دلارام نيز از ولسوالى دست نيمروز است که در ٢١٤ کيلومترى شهر زرنج موقعيت دارد و با ولايات فراه و هلمند همسرحد است،شاهراه کندهار- هرات نيز از اين ولسوالى ميگذرد.
دلارام يک ولسوالى پرنفوس اين ولايت است مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و دکاندارى هستند.