سه کیلومتر سرک در ولسوالی کنگ جغل ریزی گردید.

با اتمام 3/2 کیلومتر سرک جغل ریزی در ولسوالی گنگ، 102 فامیل به سهولت ترانسپورتی دست یافتند.
در مراسم افتتاح این سرک انجینر محمد سمیع والی نیمروز، الحاج محمد نادر بلوچ نماینده مردم در مجلس سنا، روسای دوایر نظامی و ملکی، رئیس شورای ولایتی، ولسوال کنگ، متنفذین، سران اقوام و اهالی این ولسوالی حضور داشتند.
انجینر محمد سمیع والی گفت:جای بسیار خوشحالی است که با افتتاح این سرک سه قریه با مرکز ولسوالی وصل میگردد و مشکلات مردم از نگاه ترانسپورتی حل گردیده و سهولت بیشتری را برای اهالی این قریه ها فراهم میکند.
والی نیمروز همچنان افزود:تشکری میکنم از تمام مردم، متنفذین و سران اقوام که در تمامی بخش ها با دولت همکاری می نمایند.
انجینیرفرید عظیم سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات گفت: این سرک به هزینه( 5042000 پنچ میلیون و چهل و دو هزار افغانی) از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات تطبیق وبه بهره برداری سپرده شد.
وی افزود: این سرک 3/2 کیلومتر طول و پنج پلچک دارد که سه قریه را با مرکز ولسوالی وصل میسازد.