حمایت و پشتیبانی مردم نیمروز از نظام و نیروهای امنیتی

مردم نیمروز طی مراسمی از نظام و نیروهای امنیتی حمایت و پشتیبانی خود را اعلام نمودند.
در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، نماینده گان مردم در ولسی جرگه و مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، متنفذین و سران اقوام، علمای کرام، اعضای جامعه مدنی، زنان و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: دستاوردهای اخیر دولت در بخش های انکشافی و اقتصادی و بخصوص تطبیق پروژهای بند سلما، تاپی و خط ریل بندر آقینه بسیار موثر و حیاتی است.
والی نیمروز افزود: نیروهای امنیتی با رشادت ها و جانفشانی ها و با زحمات شبانه روزی سعی و تلاش نموده اند تا از تمامیت ارضی کشور دفاع نمایند تا مردم بتوانند در فضای امن زندگی نمایند.
والی نیمروز نقش مردم را در تامین امنیت موثر و مفید خوانده و از تمام مردم خواست تا در امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نموده و جوانان را تشویق نمایند تا به صفوف قوای مسلح بپیوندند.
نماینده گان مردم در ولسی جرگه ، مشرانه جرگه و اعضای شورای ولایتی از دوستاوردهای اخیر دولت در عرصه اقتصاد و انکشافی حمایت نموده و تاکید بروحدت بین اقوام نموده و از تمام مردم خواستند تا در تامین امنیت از نیروهای امنیتی حمایت و همکاری نمایند.
هفته گذشته مردم نیز طی مراسمی از دستاوردهای نظام در عرصه های اقتصادی و انکشافی و بخصوص از موقف رئیس جمهور کشور در قبال کمک های کشور پاکستان حمایت و پشتیبانی خود را اعلام نمودند.