برگزاری سیمینار ترویج فرهنگ کتاب خوانی در موسسه خصوصی تحصیلات عالی بارک

دومین سیمیناری تحت عنوان " ترویج فرهنگ کتاب خوانی " در موسسه خصوصی تحصیلات عالی بارک برگزار گردید.
در این سیمینار انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی، نماینده مردم در مشرانه جرگه، معاون ریاست شورای ولایتی، استادان و محصلان موسسه تحصیلات عالی بارک حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: خانواده و نهادهای آموزشی کودکان را برای عادت سازی مطالعه تشویق نمایند و همه باید دست به دست هم داده تا فرهنگ کتاب‌خوانی را در جامعه رشد دهیم.
والی نیمروز افزود: جوانان باید به تحصیلات عالی روی بیاورند تا در آینده باعث رشد و ترقی کشور شوند.
شماری از محصلین با ارائه ی مقاله های خویش بر ترویج فرهنگ کتاب خوانی تاکید نمودند و افزودند: حیات جوامع بشری به مطالعه کتاب دوخته شده است و یکی از ضروریات جامعه پنداشته میشود و مطالعه باید از کانون خانواده شروع شود تا فرزندان بتوانند به مرور زمان به مطالعه و کتاب خوانی روی بیاورند.