صالح محمد "مسعود" آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت نیمروز به پاس خدمات ارزنده شان از طرف مقام وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت.

لوح تقدیر توسط انجینر محمد سمیع والی ولایت نیمروز در حضور داشت ؛وکیلای منتخب ولایت نیمروز هم از ولسی جرگه وشورای ولایتی ، رئیس امنیت ملی ،قوماندان امنیه وهئیت رهبری قوماندانی امنیه ولایت نیمروز طی یک محفلی برایشان تفویض گردید.
وبرایشان در راستای تامین امنیت وخدمت صادقانه به مردم شریف ولایت نیمروز آرزوی موفقیت نموده اند.