ترویج فرهنگ استفاده از پول افغانی در ولایت نیمروز!

روز پنج شنبه مورخ 9/10/1395 تعدادی از اعضای جامعه مدنی ، معلمین ، فرهنگیان ، ورزشکاران و جوانان اعم از ذکور و اناث به پیشنهاد ریاست اطلاعات و فرهنگ در محوطه این ریاست تجمع نموده و حمایت شان را از پول افغانی در مقابل استفاده از اسعار خارجی ( تومان ) در ولایت نیمروز اعلام داشتند .

همچنان این کمپاین ادامه دارد که تا فعلا به تعداد (2500) ورق تبلیغاتی نیز چاپ شده و به دروازه های دکاکین شهر زرنج از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز نصب گردیده و از عموم مردم شریف ولایت نیمروز تقاضا میشود تا در این راستا همکاری نموده دین ملی شان را ادا نمایند.