افتتاح پروسه نصب میترهای شبکه آبرسانی

پروسه نصب میترهای (خانه به خانه ) شبکه آب رسانی طی مراسمی با حضور والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی ، اعضای شورای ولایتی و مردم افتتاح و آغاز شد.
قرارداد نصب میترهای خانه به خانه طی دواطلبی که در آن اعضای شورای ولایتی و مردم حضور داشتند به هزینه 3740 افغانی شرکت ممتاز گروپ واگذار شد.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جای بسیار خوشحالی است که با اکمال شبکه آبرسانی مشکلات آب آشامیدنی مردم رفع خواهد شد.
والی نیمروز از تمام مردم خواست تا در خریداری ونصب میترهای خانه هایشان اقدام نمایند تا به آب صحی دسترسی داشته باشند.
انجینیرفرید عظیم سرپرست ریاست احیاء و انکشاف دهات گفت: کار نصب میتر خانه به خانه از قریه سردشت شهر زرنج آغاز شده است و با اکمال کاراین شبکه که منبع آن ٦حلقه چاه به عمق 30 متراست، اهالی شهر زرنج و قریه های آن به آب آشامیدنی صحی دسترسی می یابند.
وی افزود: کار شبکه آبرسانی 92 فیصد پیشرفت داشته است و همچنین ذخیره آب شبکه آبرسانی به ارتفاع 30 متر و ظرفیت 500 مترمکعب در حال ساخت است که کار آن 50 فیصد پیشرفت داشته است.