از روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ در نیمروز تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین و سران اقوام، علمای کرام، زنان، جامعه مدنی، جوانان و فرهنگیان حضور داشتند.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز گفت: همه ی اقوام با هم برابر و برادر هستند و تمام اقوام باید با هم وحدت، همبستگی و همدیگر پذیری داشته و اجازه ندهند که دشمنان منطقه، جنگ های تحمیلی را بالای آنها بقبولاند.
والی نیمروز افزود: تمام اقوام بخاطر دفاع از وطن قربانی های زیادی داده اند و باید همه اقوام دست به دست همه داده و قوای مسلح کشور را تقویت نموده تا مردم در امنیت به گونه آرامش زندگی نمایند.
شماری از سخنرانان بر وحدت میان اقوام تاکید نموده و از همه اقوام خواستند که تعصب را کنار گذاشته و با هم متحد شوند.
مراسم تجلیل از روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ با خوانش اشعار و مقالات در مورد تاریخ، زنده گی و مبارزات این دو قوم خاتمه یافت.
نهم سنبله مصادف به روز همبستگی اقوام بلوچ و پشتون می‌باشد. از این روز از سال ۱۳۲۸ بدین‌سو همه ساله در نیمروز و شماری از ولایات کشور تجلیل می‌شود.