استقبال مردم نیمروز از ایجاد پوهنتون دولتی

طی مراسمی مردم نیمروز از ایجاد پوهنتون دولتی در این ولایت استقبال نموده و آنرا گامی مهمی در راستای تعلیم و تربیه می دانند.
در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، نمایندگان مردم در ولسی و جرگه و مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، علمای کرام، متنفذین وسران اقوام، فعالان جامعه مدنی، زنان و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: با ایجاد پوهنتون در سال 1396 جوانان میتوانند استعداد و تواناییهای خود را رشد داده و مصدر خدمت به جامعه شوند.
والی نیمروز افزود: در این شرایط حساس تعلیم و تربیه تنها ابزاری است که می تواند ما را به سوی پیشرفت به آینده کمک نماید.
والی نیمروز علاوه نموده که مقام ولایت تسهیلات لازم را برای رئیس و اساتید پوهنتون فراهم خواهد کرد.
نماینده گان مردم نیمروز در ولسی جرگه، مشرانه جرگه و اعضای شورای ولایتی ایجاد پوهنتون را بسیار مهم عنوان نموده و آنرا گامی مهم در راستای تعلیم و تربیه و رشد جوانان در این ولایت میدانند.
هیئت وزارت تحصیلات عالی پوهندوی لطف الله حق پرست رئیس تقرر و ترفیعات، پوهنیار داکتر نجیب الله سهیم رئیس منابع بشری و انجینیرسید عارف عضوفنی ریاست پلان و پالیسی بعد از بررسی همه جانبه افزودند: بودجه وتشکلیل این پوهنتون در بودجه سال 1396 مالی گنجانیده شده و در سال 1396 این پوهنتون در رشته تعلیم و تربیه محصل می پذیرد.
درولایت نیمروز تاکنون پوهنتون دولتی وجود نداشته است وبیشترین جوانان بویژه دختران این ولایت پس ازفراغت ازمکتب، ازرفتن به تحصیلات عالی محروم بودند.