والی نیمروز با جمعی از جوانان دیدار نمود

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز با جمعی از جوانان فارغ التحصیل از رشته های مختلف پوهنتون ها و انیستیتوت ها دیدار و ملاقات نمود.
در این دیدار معاون مقام ولایت، مستوفی، رئیس و اعضای شورای ولایتی و فعالین جامعه مدنی حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز از جوانان به عنوان آینده سازان کشور یاد کرد و گفت: توجه به جوانان توجه به آینده کشور و برنامه ریزی برای فراهم کردن زمینه اشتغال و تحصیل از مهمترین وظایف مسئولان است.
والی نیمروز افزود: جوانان باید از تعصبات دوری نموده و هم پذیر باشند و در راستای اخوت و وحدت ملی تلاش نمایند.
در پایان جوانان به خاطر بهتر شدن وضعیت در عرصه های معارف و تحصیلات عالی پیشنهادات و طرح های خود را ارائه نمودند.