تاکید والی نیمروز بر تطبیق پروژهای انکشافی

انجینیر محمد سمیع والی نیمروز که امروز در جمع روسای دوایر نظامی وملکی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، سران اقوام، علمای کرام و جوانان صحبت میکرد، گزارش سفر اخیر خود را ارایه نموده و بر تطبیق پروژها در نیمروز تاکید نمودند.
والی نیمروز طی سفر به کابل با وزرای سکتوری دیدار نموده و خواهان تطبیق پروژه های سرک حلقوی، سرک ولسوالی چخانسور، چهاربرجک و لایروبی نهر لشکری در این ولایت شدند.
والی نیمروز علاوه نمود: پروژه سرک حلقوی در مرحله قرارداد قرار داشته و بزودی کار آن خواهد شروع خواهد شد.
والی نیمروز همچنان بر مبارزه با فساد اداری تاکید نموده و از مردم خواست تا در این راستا همکار باشند.
والی نیمروز از همکاری های مردم با دولت در تمام عرصه ها تشکری نمود و از مردم خواست که بین خود وحدت، همدلی و برادری را میان خود حفظ نمایند.