والی نیمروز: همه ی مردم پول صرفیه برق خود را تحویل نمایند

والی نیمروز امروز در یکی از بانک های خصوصی ( عزیزی بانک ) مراجعه نموده و پول صرفیه خانه خویش را تحویل نمود.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز از تمام مردم و ادرات دولتی خواست تا با ریاست برشنا همکاری نموده و پول صرفیه برق خود را در اسرع وقت تحویل نمایند.
انجینیرعبدالباری لطیفی رئیس برشنا نیمروزمی گوید: ضایعات برق در سطح شهر زرنج بالا بوده و مردم پول صرفیه برق خود را در اسرع وقت تحویل نمی نمایند .
وی افزود: شماری از ادارات دولتی حساب‌های خود را تصفیه کرده اند و شماری دیگر از ادارات دولتی هنوز هم پول صرفیه برق را تصفیه نکرده اند .
مسوولان ریاست برشنا نیمروز میگویند آنان تا اکنون 35 نفر را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نموده اند.
وی علاوه نمود: هم اکنون ریاست برشنا نیمروز 37 فیصد ضایعات برق داشته و اگر آنان نتوانند پول صرفیه برق را به صورت منظم جمع آوری کنند، با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
ولایت نیمروز از برق وارداتی کشور ایران استفاده می کند در صورتیکه به جانب ایران پول برق در اسرع وقت پرداخته نشود، نیمروز به کمبود و نبود برق مواجه خواهد شد.