آغاز سال جدید تعلیمی در ولایت نیمروز

زنگ مکاتب نیمروز طی مراسمی با حضور انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و ملکی، نماینده مردم در مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، معلمان و شاگردان حضور داشتند.
هزاران دانش آموز دختر و پسر با حضور در مکاتب شان از سال تعلیمی1396-1395 استقبال کردند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز آغاز سال تعلیمی جدید را به دوست داران معارف، معلمین، شاگردان و تمام رهروان این کاروان انکشاف علم و معرفت تبریک گفتند.
والی نیمروز گفت: جامعه بیسواد و فاقد سیستم استندرد تعلیمی نیمتواند نیازمندی های عصر کنونی را مرفوع سازد و بدون تردید پیشرفت، ترقی و رفاه یک جامعه مرتبط با پیشرفت و توسعه معارف در آن جامعه است.
والی نیمروز همچنان از تمام مخالفان دولت خواست تا به معارف کشور آسیب نرسانند.
والی نیمروز نیز نقش علمای کرام را در تشویق اطفال و رفتن شان به مکتب بسیار مهم و ارزنده خواند و از از تمام علمای کرام و والدین خواست تا در این فراخوان ملی، دین ملی و اسلامی خویش را ادا نمایند و از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
عبدالواحد حکمت رئیس معارف از همکاری های همیشگی مقام ولایت و نیروهای امنیتی در تامین امنیت مکاتب تشکری نمود.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز در لیسه نسوان رودابه با حضور شماری از مقام های دولتی، زنگ مکاتب برای سال تعلیمی 1396-1395 را به صدا در آورد.