توزیع تخم های اصلاح شده گندم برای بیش از یک هزار دهقان در نیمروز

ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت نیمروز طی مراسمی روند توزیع هفتاد و سه تن تخم های اصلاح شده گندم و یکصد و چهل شش تن کود کیمیاوی را برای یک هزار و چهارصد و شصت دهقان در مرکز و پنج ولسوالی ولایت نیمروز آغاز نمود.
در این مراسم والی نیمروز، نماینده مردم در مشرانه جرگه، اعضای شورای ولایتی، روسای دوایر و دهاقین حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: دهاقین به جای کشت کوکنار، زعفران، گندم و یا سایر غلجات را کشت نمایند تا مفاد اقتصادی و حلالی بدست آروند.
والی نیمروز افزود: ریاست زراعت باید دهاقین را تشویق نمایند تا به کشت زعفران که بدیل خوب برای کوکنار می باشد، رو بیاورند.
محمد اکبر شریفی سرپرست ریاست زارعت و مالداری گفت: تخم های بذری و کودهای کيمياوی را، برای دهاقين شهر زرنج و پنج ولسوالی اين ولايت آغاز کرده اند و برای یک هزار و چهارصدو شصت دهقان اين ولايت، تخم اصلاح شدۀ بذری و کودهای کيمياوی توزيع مى گردد.
وی همچنان افزود:برای هر دهقان در نیمروز یک بوجی تخم اصلاح شده گندم بذری و دو بوجی کود کیمیاوی توزیع میشود.
همچنان پنج عراده تراکتور نيز از کمکهاى کشور چين برای اين دهاقين توزيع شده است.