برگزاری مراسم اختتامیه جام فوتسال (یادو خاطره شهداء ولسوالی چهاربرجک)

شورای جوانان مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز در ولسوالی چهاربرجک ، جام فوتسال را تحت نام (یادو خاطره شهداء ولسوالی چهاربرجک ) بین 8 تیم ورزشی فوتسال ، به همکاری وحمایت مالی الحاج عبدالنبی براهوئی ولسوال چهاربرجک، دگروال محمد داود مدیر امنیت ملی ، سمونیار عبدالعزیز قوماندان سرحدی و دوهم څارن  محی الدین قوماندان امنیه ولسوالی ،  با اهداف گرامی داشت و یاد و خاطره شهداء ولسوالی چهاربرجک ، اتحاد و انسجام جوانان  و ترویج ورزش در محلات و قریه جات دور و نزدیک در ولسوالی مذکور برگزار نمود که به تاریخ 27/8/1395 طی یک مراسم خاص در حضور داشت مسئولین  ولسوالی ، رئیس شورای علما، رئیس و اعضای شورای انکشافی و شورا های قریه جات و جمع کثیری از جوانان ورزشکار به اختتام رسید . و به ترتیب تیم شهداء مهاجرآباد مقام اول ، تیم سربازان غیور و فداکار قوماندانی محافظت عامه پروژه کمال خان مقام دوم  و تیم ولسوالی مقام سوم را از آن خود کردند.  جادارد از تمام جوانان عزیز و همکاران برگزاری این جام ، حمایت کننده گان محترم و نیروهای امنیتی جهت تامین امنیت تشکری و قدردانی داشته باشیم.