اولین سارنوال زن در نیمروز

نخستین سارنوال زن در اداره سارنوالی نیمروز به کارش آغاز کرد.
حسینه " خیرزاد " از سوی لوی سارنوالی کشور به عنوان سارنوال منع خشونت علیه زنان در اداره سارنوالی نیمروز تعین شده است.
در مراسم معرفی خانم خیرزاد، انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، روسای دوایر نظامی، رئیس سارنوالی استیناف، اعضای شورای ولایتی، رئیسه امورزنان و فعالان جامعه مدنی نیز حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز از تعیین تنها سارنوال زن دراین ولایت استقبال نموده و گفت: حکومت وحدت ملی در طی دوسال اخیر دستاوردهای چشمگیری در عرصه های مختلفی داشته و توجه زیاد به جوانان و به خصوص زنان داشته است.
والی نیمروز افزود: با تعیین این سارنوال زن قضایای خشونت علیه زنان جدی تر پیگری شده و در حل مشکلات زنان موثر خواهد بود.
خانم حسینه خیرزاد اولین بانوی است که در طول سال های اخیر به عنوان اولین زن در اداره سارنوالی تعیین شده است.

English