نماز عید قربان در یک فضای امن در نیمروز برگزار گردید.

هزاران تن از باشنده گان ولایت نیمروز با حضور در مساجد نماز عید سعید قربان را در دریک فضای امن ادا کردند.
والی نیمروز در حالیکه روسای دوایر نظامی و ملکی ایشان را همراهی میکردند در نماز عید قربان شرکت کردند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز که در این مراسم صحبت میکرد، عید قربان را به همه مردم افغانستان تبریک گفت و افزود: امیدواریم با تجلیل از این روزهای مقدس متوجه مسوولیت‌های بزرگ اسلامی و ملی خویش در دفاع از این سرزمین و دستاوردهای سالیان اخیر باشیم و به دشمنان اجازه ندهیم که با دسایس و توطئه ها امنیت کشور را بر هم زنند.
والی نیمروز از تمام مردم خواست تا با وحدت، همدلی و هم پذیری بخاطر آبادانی کشور با دولت در تمام عرصه ها همکاری نمایند.
والی نیمروز همچنان از تمام نیروهای امنیتی که بخاطر امنیت شبانه روز سعی و تلاش می نمایند، تشکر و قدردانی نمود.
علمای کرام از مردم خواستند تا در روز های عید کدورت ها را کنار گذاشته و توصیه نمودند که روز های عید فرصت مناسبی است تا با برادران دینی خود راه آشتی، اخوت، یکدلی و هم پذیری را در پیش بگیرند.
عید قربان از جملهٔ اعیاد اسلامی است که مسلمانان در سراسر جهان از عید تجلیل کرده و جشن می‌گیرند و همه ساله مردم مسلمان نیمروز همانند دیگر شهر های کشور ایام عید سعید قربان را با اقامه نماز عید آغازنموده و به دید و بازدید، جشن و شادمانی میکنند.