توزیع مواد طبی و غیر طبی برای کلینیک ها در نیمروز

مواد طبی و غیر طبی برای 14 کلینیک های در شهر زرنج و ولسوالی ها طی مراسمی توزیع گردید.
در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر ،اعضای شورای ولایتی و مسوولین موسسه صف حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروزاز توزیع کمک ها برای کلینیک ها اظهار خرسندی نموده و از مسوولان موسسه سف خواست در شفافیت کار از سعی و تلاش دریغ ننمایند.
مسولان موسسه صف ( (safeمیگویند: این مواد طبی به هزینه 3 میلیون افغانی مواد طبی و مواد غیر طبی به هزینه 2 میلیون افغانی از طرف موسسه برای کلینیک ها در شهر زرنج و ولسوالی ها توزیع گردید.