تجلیل از هفته قانون اساسی در نیمروز

از سیزده همین سال روز تصویب قانون اساسی طی مراسمی در نیمروز تجلیل بعمل آمد.
در این مراسم والی نیمروز، روسای دوایر، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، علمای کرام، زنان و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروزگفت: رسیدن به مرحلۀ تدوین قانون اساسی در یک کشور، نشانگر رشد و تکامل جامعه و مردم آن بوده و قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه قانون بی بدیل است.
والی نیمروز افزود همه ی ما باید به قانون اساسی کشور احترام گذاشته و فرهنگ قانون‌پذیری را میان خود نهادینه سازیم.
بازمحمد ناصر رئیس شورای ولایتی و مولوی حزب الله رئیس ارشاد حج و اوقاف در مورد اهمیت قانون اساسی صحبت نموده و افزودند: اگر ما می خواهیم که صلح، امنیت و انکشاف در کشور دست یابیم باید همه ی اتباع کشور از قانون اساسی به نحو احسن استفاده نماییم تا تمام مشکلات جامعه حل گردد.
بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، از چهاردهم تا بیستم جدی، هفتۀ تجلیل و گرامی‌داشت از قانون اساسی در تقویم کشور مسمی شده است.