تجلیل از روز ملی رضاکاران صحی جامعه در نیمروز

از روز ملی کارکنان صحی جامعه در ولایت نیمروز طی مراسمی تجلیل بعمل آمد.
در این مراسم انجینر محمد سمیع والی ولایت نیمروز، نماینده مردم در ولسی جرگه، اعضای شورای ولایتی، رئیس صحت عامه، اعضای نهادی های صحی و کارکنان صحی جامعه اعم از زنان و مردان حضور داشتند.
انجینرمحمد سمیع والی ولایت نیمروز این روز را به همه کارکنان صحی جامعه تبریک گفته و افزودند:مردم خیر و رضاکاران در کارهای خیرخواهانه خدمات زیادی را به مردم و جامعه انجام می دهند و امیدواریم که مرگ و میر مادران و کودکان در کشورمان کاهش یابد.
والی نیمروز افزود: رضاکاری اثرات زیادی را بر جای می گذارد که برخی اجتماعی و دنیوی است و برخی دیگر اخروی و روحی است که خداوند بزرگ، پاداش کارهای خوب را میدهد.
داکتر نوراحمد شیرزاد رئیس صحت عامه نیمروز گفت: این رضا کاران در بخش هایی مانند ارایه خدمات صحی ابتدایی، مشوره برای مادران و اطفال، تداوی امراض معمول، عرضه کمک های اولیه، رجعت مریضان به مراکز صحی است.
وی افزود: در نیمروز بیش از 150 تن کارکن صحی جامعه در قریه جات مرکز و دور دست ولسوالی ها رضاکارانه در بخش صحی فعالیت می کنند.
در پایان محفل لوح سپاس های برای کارکنان صحی جامعه توسط مقام ولایت توزیع شد.
از سالروز گرامیداشت روز جهانی کارکنان صحی جامعه، همه ساله از سوی ریاست صحت صحت عامه و سایر نهادهای صحی در نیمروز تجلیل می شود.