تجلیل از روز جهانی صلح و پنجمین سالگرد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی

تجلیل از روز جهانی صلح و پنجمین سالگرد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی
ازروز جهانی صلح و پنجمین سالگرد شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی درولایت نیمروز تجلیل به عمل آمد.
دراین مراسم انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، مقامات نظامی، اعضای شورای ولایتی، بزرگان قومی، علمای کرام، زنان، فعالین جامعه مدنی و جوانان حضور داشتند.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: صلح امروز تنها یک پدیده و خواست داخلی بشمار نمی رود، بلکه این موضوع دامنه وسیع و فراتر از مرزها دارد که بدون شک استقرار صلح در افغانستان بدون همکاری منطقه ای و جهانی امکان پذیر نیست.
والی نیمروز صلح را یک نیاز مبرم به افغانستان خواند و از گروه های مخالف حکومت خواست تا از جنگ دست برداشته و بیایند در بازسازی کشورشان سهم بگیرند.
دراین مراسم روسای شورای ولایتی، امور زنان و نماینده کمیته صلح درسخنانی صلح را نیاز جدی خواندند و گفتند : روز جهانی صلح، فرصتی برای بیزاری از جنگ و خشونت است پس همه دست به دست هم بدهیم تا سرزمین ما به صلح دایمی دست یابد.