اخبار

  • صلح و امنیت !

    رده : رفتن والی صاحب به بازار , اخبار , اخبار

    بتاریخ 31.6.1395 مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز به مناسبت روز جهانی صلح میزگردی را تحت عنوان تامین صلح و امنیت به همکاری تخنیکی رادیوتلویزیون ملی ولایت نیمروز بتاریخ تدویر نموده است که در این میز گرد محترم امید بلوچ...