انتخابات ریاست مجمع و شورای رهبری ولایتی نمایندگی سره میاشت نیمروز برگزار گردید!

مورخ 5/7/1395 انتخابات ریاست مجمع و شورای رهبری ولایتی نمایندگی سره میاشت ولایت نیمروز در مهمانخانه آزادی ولایت نیمروز با حضورداشت معاونیت مقام ولایت، مشاور ارشد امنیتی سره میاشت و هیئت همراه شان، رئیس نمایندگی سره میاشت ولایت نیمروز و عده ای از رضاکاران سره میاشت برگزار گردید.
در نخست داکتر محمد هاشم "الهام" رئیس نمایندگی سره میاشت ولایت نیمروز پیرامون موضوع سخنان خویش را ارائه نمودند و سپس الحاج محمد قاسم "خدری" مقام محترم ولایت عملکرد سره میاشت را همه جانبه و بشردوستانه توصیف نمود.
پس از آن سید احمد خالد سادات پیام رهبری جمعیت ملی سره میاشت را به خوانش گرفتند و بعداً حاجی مسعود "حکیمی" عضو شورای ولایتی ولایت نیمروز پیرامون موضوع سخنرانی نمودند و در اخیر صندوق رای دهی جهت انتخاب رئیس و اعضای مجمع و شورای رهبری سره میاشت نیمروز گذاشته شد که پس از رای دهی محترم صالح محمد به عنوان رئیس مجمع و شورای رهبری، محمد آصف، سیما دهمرده، حاجی اسماعیل، عبدالناصر و عبدالحمید به صفت اعضای شورای رهبری برنده و معرفی گردیدند.
در پایان این مراسم راس ساعت 12:30 ظهر پایان پذیرفت.