تقدیر از وزرشکاران مدال آور رشته موتای


8 تن از ورزشکاران رشته موتای نیمروز که در مسابقات انتخابی تیم ملی در کابل شرکت کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.
این ورزشکاران طی مراسی در جلسه نوبتی اداری مقام ولایت شرکت نموده و از سوی والی نیمروز و رؤسای دوایر دولتی مورد تقدیر قرار گرفتند.
والی نیمروز بر حمایت از جامعه ورزشکاران این ولایت تاکید و از تجار ومردم نیمروز نیز خواست تا در حصه پیشرفت ورزش در این ولایت از هیچ کمکی دریغ ننمایند.
این مسابقات به مناسب جام (صلح و عدالت) و انتخابی تیم ملی در کابل برگزار شده بود، وزرشکاران رشته موتای نیمروز توانستند در این مسابقات دو مدال طلا، دو مدال نقره و سه برنز بدست آوردند.
همچنان در این مسابقات 6 تن از ورزشکاران رشته موتای نیمروز به تیم ملی موتای کشور دعوت شدند.