دیدار والی نیمروز با کسبه کاران در بازار

دیدار والی نیمروز با کسبه کاران  در بازار:

والی نیمروز عصر روز چهار شنبه مورخ 26/3/1395 جهت آگاهی از وضعیت کسبه کاران به بازار رفته و از نزدیک با دکان داران صحبت نمود.

همچنان کسبه کاران از این موقعیت استفاده و مشکلات معمول بازار را به سمع مقام ولایت رساندند.