افتتاح کلینیک صحی 5 بستر در ولسوالی خاشرود

تعمیر کلینیک صحی 5 بستر قریه منار ولسوالی خاشرود افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
در مراسم افتتاح این کلینیک ولسوال خاشرود، رئیس صحت عامه، شورای انکشافی، علما، متنفذین و اهالی این ولسوالی حضور داشتند.
محمد هاشم نورزهی ولسوال خاشرود گفت: این کلینیک به هزینه (4230000 چهارمیلیون و دوصد و سی هزار) افغانی از طریق برنامه همبستگی ملی ریاست احیاء و انکشاف دهات ساخته شده است.
وی افزود: همچنان اهالی قریه منار ولسوالی خاشرود از مسوولان ریاست صحت عامه خواستند تا در حصه داکتران و دیگر امکانات صحی این ککلینک اقدام نمایند.
داکتر نوراحمد شیرزاد رئیس صحت عامه گفت: با افتتاح این کلینیک مشکلات اهالی قریه منار از نگاه صحی حل خواهش شد و این ریاست تلاش خواهد نمود تا با امکانات موجود در حل کمبود داکتران و دیگر امکانات صحی این کلینیک اقدام خواهند نمود.