کشف وضبط مقدار 109 کیلوگرام مواد مخدر در ولایت نیمروز.

مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان ولایت نیمروز باابراز این مطلب میگوید که مقدار 109کیلوگرام موادمخدر که 108 کیلو آن تحت نام چرس یک کیلو گرام تریاک که قاچاقبران قصد انتقال آنرا از ولسوالی خاشرود به شهر زرنج داشتند توسط پولیس قوماندانی امنیه ولایت نیمروز در زنجیر شرقی شهر زرنج کشف وضبط گردید .
در رابطه به قضیه یک نفر بنام محمد ولد گل محمد باشنده ولایت نیمروز نیز دستگیر گردید وقضیه آن تحت برسی پولیس قوماندانی امنیه ولایت نیمروز قراردارد.